Et 4-trins forløb

1. Idéudvikling

I samarbejde med destinationen og efter møder med en række private aktører, udarbejder vi 3-4 oplevelseskoncepter, der engagerer og involverer store og små aktører og kombinerer f.eks. overnatning, bespisning og oplevelser på en helt ny måde i konkrete rejseprogrammer. Koncepterne vil tage udgangspunkt i den enkelte destinations unikke styrker og tilsammen skabe større tiltrækningskraft og lyst til at besøge de udvalgte og håndplukkede oplevelser.
PRISINDIKATION:
Fra kr. 75.000 for 3-4 oplevelseskoncepter

2. Konceptudvikling

De enkelte koncepter formes – det vil sige, at indholdet visualiseres og beskrives i fotos, grafik og ord, der skaber mentale billeder og giver positiv opmærksomhed. Alt prissættes med fokus på netop den målgruppe, oplevelseskonceptet er udviklet til. Vi anbefaler at koncepterne målgruppe- og markedstestes inden udrulning, da det er både smartere og lettere at lære af virkeligheden og gæsternes udtrykte forventninger før det hele rulles ud – end efter.
PRISINDIKATION:
Fra kr. 20.000 for 3-4 oplevelseskoncepter

3. Test & analyse

Koncepterne testes for deres evne til at skabe positiv opmærksomhed og øget efterspørgsel. Det afdækkes bl.a. om potentielle gæster vil bemærke koncepterne, om de vil ændre deres opfattelse af destinationen, om deres behov imødekommes og om de inspireres til at søge mere viden. De konkrete ruter testes ift. attraktivitet og købsintention. Både indhold, tekst, billeder, stil og tone testes for positive og negative elementer – overordnet og i detaljen.
PRISINDIKATION:
Fra kr. 50.000 for 500 testpersoner i Danmark

4. Salg & markedsføring

Koncepterne gøres kommercielle – altså umiddelbart salgbare i en række online og offline salgskanaler. Der udfærdiges en afsætningsplan samt en plan for vurdering og evaluering af effekt. Men vigtigst af alt forankres de respektive oplevelseskoncepter hos de lokale “leadpartner-aktører”, som selv er en vigtig del af konceptet og rejseprogrammerne, og som aktivt ønsker at tage ansvaret for oplevelseskoncepternes daglige drift, koordinering og videreudvikling.
PRISINDIKATION:
Fra kr. 25.000 for 3-4 oplevelseskoncepter