Opgavereferencer

Nedenstående opgaver er løst i perioden fra den 1. juli 2013 – 2015. Opgaverne er løst med forskellige typer af faglige og personlige bidrag. Det kan være som projektleder, bidragsyder og sparringspartner, facilitator, oplægsholder, fundraiser, styregruppeformand eller som udviklingskonsulent. Opgaverne er udført i et tæt samarbejde med opdragsgiver og opdragsgiverens mange interessenter og samarbejdspartnere.

2015

Facilitering af turisterhvervets arbejde med pakketering af online bookbare oplevelser for destinationerne: Hvide Sande, Fjordlandet, Vadehavskysten og turismesamarbejdet på Venø.

Konferencier på Region Midtjyllands Turismekonference 2015

Udvikling af bookbare verdensarvsoplevelser på Stevns Klint

MasterClass i turismens værdikæde samarbejde i praksis for Ringkøbing Fjord Turisme og Ringkøbing-Skjern Kommune

Facilitering af styregruppemøder for VisitKertemindes Turismeudviklingspulje

Kvalitetstest og rapport for VisitGudenåens Road Trips 2015

Udvikling af kernehistorien og signatur-oplevelseskoncepter for Østsjællands Museum vedrørende UNESCO Verdensarv Stevns Klint

Udviklingsworkshops for samarbejdet i Fjordlandet

DMO-workshop for VisitRoskilde

Koncept-og pakkeudvikling for VisitLejre

Workshop om basiskvalitet og kvalitetsturisme for De Danske Småøer

Workshops for turistforeningerne i Slagelse og Kalundborg kommuner

Udarbejdelse og præsentation af en transformationsproces for Kerteminde Cityforening

Strategiworkshop for Ringsted Kommune

Copenhagen Countryside-konceptudvikling og online testmarkedsføring for Østdansk Turisme

Turismepolitisk redegørelse for Stevns Kommune med fokus på UNESCO Verdensnaturarv Stevns Klint

Udvikling af oplevelseskoncepter med rejseprogram for:

  • Hærvejen
  • VisitVestsjælland
  • Destination Blokhus

Strategiseminar for Kerteminde City Forening

Turisme- og strategiworkshop for Ringsted Kommune

Styregruppeformand for VisitKertemindes EU-projekt Kerteminde Haven ved Havet.

2014

Turisme- og strategiworkshops for Lejre Kommune og for Sorø Kommune

Branding- og konceptudviklingsworkshops for VisitSilkeborg

Brand-position for VisitVestsjællands mødemarkednetværk

Magasins turismepotentiale - plan og aktiviteter

DMO for VisitSydsjælland-Møn – turismestrategi for et nyt tværkommunalt samarbejde mellem Næstved, Vordingborg, Stevns og Faxe kommuner

Produktudviklingsworkshops VisitVestsjælland

Turismepotentialeplan for Blokhus

Turismepotentialeplan for Geopark Odsherred

Destinations-, organisations- og eventudvikling i Rebild Kommune

Turismepotentialeplan for Kerteminde Haven ved Havet

Turismestrategi for VisitKerteminde

Turismestrategi for TurismeSilkeborg

Eventstrategi for TurismeSilkeborg

Ekspertpanel – Region Midtjyllands midtvejsevaluering af Handlingsplan 2015

Turismestrategi for Nordfyns Turistforening og Nordfyns Kommune

VisitKerteminde – “Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer”

DMO på Fynsk – langsigtede forretningsudvikling og forpligtende samarbejder.

2013 (fra 1. juli)

Turismeinvesteringsstrategi for Kerteminde Kommune

VisitKerteminde – “Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer”

Turismeredegørelse for Region Syddanmark

Turismestrategi for VisitOdsherred

Gilleleje Brugsforening

Kulturhavn Gilleleje etape 2

Sankt Helene – “Familiekurser med Hjerterum”

Tisvildeleje “Støttepunkt for Udeliv”

Destinationsudvikling i Kongernes Nordsjælland

Kompetenceudvikling af Kongernes Nordsjælland.

 

Del denne side